หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
      ประวัติหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
      หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์จริง
      ความเป็นมา
      คำอธิษฐานบูชา
   ธรรมะหลวงปู่สอ พันธุโล
      18 พ.ค 2546
      5-12 ก.ย 2546
      17 พ.ย 2546
      ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่สอ
   วัดป่าบ้านหนองแสง
      บิณฑบาตร
      บรรยากาศวัด
      ทางเดินจงกรม
      มณฑปไม้สักทอง
      เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล
      ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง
   หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ สถานที่ต่างๆ
      ณ บ้านเรือนไทย
      ณ เขื่อนภูมิพล
      ณ วัดป่าโนนค้อ
   กำหนดการทอดกฐิน2552
      วัดมณีศิลาราม
      ทอดกฐินสามัคคี 3 วัด
   กำหนดการบ้านเรือนไทย
      สิงหาคม 2552
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 93
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 863,771
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
  วัดป่าบ้านหนองแสง
กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี
[15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8954 คน

กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี

ถวาย พระเดชพระคุณ พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล)

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2552

ณ วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร

**************************

        ด้วยคณะศิษย์ของหลวงปู่สอ พันธุโล ทั้งบรรพชิตและคณะคฤหัสถ์ได้มีมิติร่วมกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 88 ปี ถวายพระเดชพระคุณพระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล) ในวันที่  4-5 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อองค์ หลวงปู่สอ ที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติ และอำนวยช่วยเหลือในการสร้างหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง แก่วัด บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดความสำเร็จ ความผาสุก และศิริมงคลแก่คณะสถานที่และพุทธศาสนิกชนตลอดมา นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีของคณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนในอันที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาและอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไป

        สำหรับโอกาสสำคัญนี้ คณะศิษย์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาวัดด้วย ประกอบกับโดยที่คณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมไว้อีก ประมาณ 11 ไร่ ถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่สอ เพื่อปรับปรุงพื้นที่วัดให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ในโอกาสที่ใกล้วันเข้าพรรษาและเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ จึงควรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มความร่มรื่นสวยงาม ถวายเป็นสังฆบูชา ในวันดังกล่าวด้วย

        ดังนั้น จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพศรัทธาในหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และหลวงปู่สอ พันธุโล ตลอดถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไปร่วมทำบุญนี้โดยทั่วกัน

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (ขึ้น 12 ค่ำเดือน 8)

        เวลา 06.30 น.               ทำบุญตักบาตร เสร็จแล้วถวายภัตตาหาร

        เวลา 09.00 น.               เปิดรับบริจาคตลอดวัน

        เวลา 15.30 น.               หลวงปู่สอ พันธุโล ปลูกต้นโพธิ์ ต้นไทร ชัยพฤกษ์

                                             - คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณที่ดินที่ขยายใหม่

        เวลา 19.00 น.               ไหว้พระ รับศีล

                                             - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุหลวงปู่สอ พันธุโล

        เวลา 20.30 น.               ฟังธรรม บำเพ็ญจิตภาวนา จนถึงเวลาที่สมควร

                                             - ถวายเครื่องไทยธรรม เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (ขึ้น 13 ค่ำเดือน 8)

        เวลา 07.00 น.               พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรอบศาลาการเปรียญ

                                             - หลวงปู่สอ พันธุโล ตักบาตรพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงาน

        เวลา 08.00 น.               ถวายภัตตาหารเช้า

                                             - ถวายผ้าป่าสามัคคี จากคณะศิษย์ กฟผ. และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

        เวลา 09.30 น.               พิธีขอขมา และถวายน้ำสรงหลวงปู่สอ พันธุโล

                                             - รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ การทำบุญอายุวัฒนะถวายหลวงปู่สอ พันธุโล ในครั้งนี้ คณะศิษย์และผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ดังนี้

        1. บริจาคสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงาน เช่น จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ที่มาในงานประมาณ 90 รูป โดยติดต่อบริจาคที่บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว โทร. 02-5141797,คุณลุงคำปัน โทร. 089-0330052 และพระอาจารย์ผดุง ปัญญาวโร โทร. 081-2655272

        2. ผู้มีจิตศรัทธาจะตั้งโรงทานบริการในงาน กรุณาติดต่อ พระอาจารย์บุญเกิด อริโย โทร. 089-8403660 หรือที่วัดป่าบ้านหนองแสง โทร. 087-2526831

        3. ผู้มีจิตศรัทธาประสงฆ์จะบริจาคดอกไม้ ต้นไม้ หรือเป็นเจ้าภาพประดับตกแต่งบริเวณพิธีกรุณาติดต่อ พระอาจารย์ผดุง ปัญญาวโร โทร. 081-2655272 หรือที่วัดป่าบ้านหนองแสง โทร. 087-2526831

 

 

 

คณะศิษย์ และทายกทายิกาวัดป่าบ้านหนองแสง

เจ้าภาพ

 

วัดป่าบ้านหนองแสง
- เมรุเผาศพ [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- ทางเดินจงกรม [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- บรรยากาศวัด [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- เจดีย์หลวงปู่สอ พันธุโล [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- ศาลาวัดป่าบ้านหนองแสง [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- บิณฑบาตร [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- มณฑปไม้สักทอง [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 88 ปี [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
- วัดป่าบ้านหนองแสง [15 มิถุนายน 2552 19:35 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by luangphorjedkasatra.com
luangphor.org@gmail.com
Engine by MAKEWEBEASY